بروشور

بروشور در چاپخانه فیروزچاپ آمل

چاپ بروشور

هدف از چاپ بروشور دادن اطلاعاتی مفیدی در مورد یک کالا و نحوه استفاده از آن به مشتری میباشد . در چاپ بروشور چون جنبه تبلیغاتی دارد باید تلاش شود که توجه مشتری را به…