فاکتور

چاپ فاکتور در فیروزچاپ

فاکتور چیست؟ چاپ انواع رایج فاکتور در فیروزچاپ

فاکتور چیست؟ فاکتور برگه‌‌ی تجاری است که فروشنده مطابق خریدی که انجام گرفته برای خریدار صادر می‌کند. در هر فاکتور مواردی همچون مشخصات فروشنده، مشخصات خریدار، تاریخ خرید، نوع کالا، قیمت برای هر واحد کالای…