چاپ کاتالوگ

چاپ کاتالوک در فیروزچاپ مازندران

کاتالوگ چیست؟

به زبان ساده، کاتالوگ کتاب، سند یا راهنمای جامعی است که اطلاعات مفید و کاملی را درباره محصولات و خدمات در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد. همان‌طور که اشاره کردیم تفاوت اصلی بروشور و کاتالوگ در…